Etäopetuksella elvytetään saksaa

Alakoulun A1- ja A2-kielinä saksaa opiskelleiden määrät vuosina 2001-2015. Lähde: Tilastokeskus
07.12.2016 - 19:54 Katri Keskitalo ja Anniina Korpela, kuvat: Uwa Iduozee

Saksan suosio alakoulun A2-kielenä on romahtanut 1990-luvulta lähtien murto-osaan entisestä. Kielen houkuttelevuutta koitetaan kasvattaa muun muassa etäopetuksen avulla. 

Saksan kielen suosio on ala-asteikäisten keskuudessa romahtanut noin neljännekseen entisestä. Elinkeinoelämän keskusliiton vuonna 2013 tehdyssä Henkilöstö- ja koulutustiedustelussa kielten opiskelun romahtamisen syynä nähdään etupäässä 90-luvun lopulla tehdyt kuntatalousleikkaukset, joissa kielet joutuivat säästökohteiksi. Säästöjen takia kieliryhmiä ja valittavia kieliä on supistettu, kun taas miniryhmäkokoja on kasvatettu.

EK:n johtajan Riikka Heikinheimon mukaan digitalisaatio mahdollistaa uudenlaisen opiskelun ja täten myös kielten suosion elävöittämisen.

– Etäopetus on yksi ratkaisu kielten suosion nostamiseen, sillä sen avulla minimiryhmäkoko voidaan koota laajemmalle sijoittuneista kouluista.

Etäopetus on todettu toimivaksi tavaksi esimerkiksi Iitin kunnassa Kymenlaaksossa. Kunnassa on opetettu alakoulun saksaa etänä jo muutaman vuoden ajan. Oppilaat ovat innostuneet uudenlaisesta tavasta oppia kieltä.

Saksan ja ranskan opettajan Tarja Virtasen mukaan kielten opiskelijamäärien nostaminen vaatii opettajilta jatkuvaa kielen markkinointia.

– Kieltä pitää mainostaa jatkuvasti. Jos en tekisi mitään, minulla olisi varmasti paljon vähemmän oppilaita, Virtanen sanoo.

Englantia saksan kustannuksella

Heikinheimo arvelee saksan kielen suosion laskulle olevan muitakin syitä, kuin 90-luvun lopulta lähtien kiristynyt kuntataloustilanne.
– Talouden globalisaation, digitalisaation ja valtiollisten rajojen rikkoutumisen myötä englannista on tullut läntisen maailman valtakieli. 

Opetushallituksen opetusneuvokset Annamari Kajasto ja Anu Halvari ovat Heikinheimon kanssa samaa mieltä englannin valtakielistymisestä, ja korostavat myös muiden kielten, kuten ranskan, kiinan ja espanjan, nousua saksan kustannuksella. Heidän mukaansa monipuolista kielitaitoa ei pidetä enää sivistyksen mittarina, sillä nykyään kielitaitoa tarkastellaan hyötynäkökulmasta.

Eräs selittävä tekijä saksan opiskelun vähenemiseen saattaa olla se, että nykyisten peruskoululaisten vanhemmat eivät välttämättä ole itse opiskelleet saksaa. On epätodennäköisempää valita lapselle kieli, jota kukaan kotona ei osaa.

Kansainvälistyvässä maailmassa monipuoliselle kielitaidolle on kuitenkin kysyntää. Saksan osaajia tarvitaan erityisesti kaupan ja viennin aloilla.

Tulevaisuus on toivoa täynnä

Moni alakoululainen kokee, että englannilla pärjää ja muut kielet ovat turhia. Tällaiset mielipiteet matkitaan usein vanhemmilta. Tärkeää olisikin saada lasten vanhemmat vakuutettua kielten opiskelun tärkeydestä. 

Viime vuosina saksan opiskelijamäärissä on tapahtunut maltillista nousua. Syynä saattaa olla parin vuoden takainen kansallinen Kielitivoli-hanke, jolla vieraiden kielten opiskelua pyrittiin lisäämään. Hankkeeseen kuului kielten markkinointia sekä digitaalisten opetusmahdollisuuksien kokeilua.

Myös hallitus on havahtunut kielitaidon kaventumiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusuudistushankkeessa on tavoitteina muun muassa kielitaidon aikaistaminen ja monipuolistaminen. Käytännössä tämä tarkoittaisi siis kielten opiskelun aloittamista jo ensimmäisellä luokalla ja kielivalikoiman laajentamista peruskouluissa.

 

Oppilaat kokevat kielten etäopetuksen hauskaksi ja erilaiseksi opetusmuodoksi. Lue kokemuksia saksan etäopiskelusta täältä.

||

Lisää kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.
CAPTCHA
Tämä kysymys esitetään, jotta lomakkeen automatisoitu käyttö voitaisiin estää.
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.