Näyttelijäopiskelijat hitsautuvat yhteen viisi vuotta kestävien opintojen aikana

Katariina Havukainen (neljäs vasemmalta) seuraa opiskelijakavereidensa kanssa dialogiharjoitusta.
07.02.2017 - 15:32 Merja Häikiö, kuvat:Rosa-Maria Kauppila

Pieni ja sisukas teatterityön tutkinto-ohjelma Näty kouluttaa puolet maamme näyttelijöistä. Opiskelijat ovat valmiina näyttämään kyntensä ja puolustavat koulutuksen olemassaoloa tekemällä asiat kunnianhimoisesti.

Tampereen yliopiston teatterityön tutkinto-ohjelma Näty täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Näyttelijänkoulutus on kasvattanut suosiotaan vuosien saatossa. Tällä hetkellä hakijamäärät ovat tuhannen hakijan paikkeilla ja heistä vain murto-osa pääsee sisään. Vaikka tutkinto-ohjelma on suosittu ja valmistuneet opiskelijat työllistyvät hyvin, on Näty ollut useammin kuin kerran lopetusuhan alla. Kolmannen vuoden näyttelijäopiskelija Katariina Havukaisen mukaan uhka koulutuksen loppumisesta ei ole ainakaan lannistanut opiskelijoita.

– Opiskelijoilla on kova halu osoittaa taistelutahtoa. Se terhakoittaa meitä olemaan vielä parempia, Havukainen kertoo.

“Näyttelemistä ei voi opiskella yksin”

Nätyn vahvuutena Havukainen näkee tutkinto-ohjelman pienuuden. Pienuus karsii pois turhaa byrokratiaa opiskelijoiden ja opettajien väliltä. Opiskelijat pääsevät tekemään teatteria monipuolisesti ja laajasti. Havukainen on näyttelemisen lisäksi kiinnostunut ohjaamisesta ja kirjoittamisesta. Yhdelle vuosikurssille otetaan yhteensä 12–14 opiskelijaa. Vuosikurssi muodostaa yhtenäisen ryhmän koko opintojen ajaksi. Havukainen näkee läheisessä yhteistyössä enemmän hyötyjä kuin haittaa.
 
– Näyttelemistä ei voi opiskella yksin. On etuoikeus saada olla osa näin tiivistä ryhmää, vaikka on se välillä raskastakin, Havukainen sanoo.
 
Opetus on päivittäistä ja käytännössä pelkästään kontaktiopetusta. Opintojen sitovuus ei tullut Havukaisella yllätyksenä. Hän osasi odottaa opintojen olevan fyysisiä ja rankkoja. Havukaisen mukaan opintojen suurin haaste on siinä, miten sovittaa muu elämä yhteen opintojen kanssa.

Näyttelijän vahva minäkuva

Näyttelijän opinnot vaativat vahvaa ja tiedostavaa minäkuvaa. Opiskelijoiden minäkuvaan kiinnitetään opinnoissa nykyään tietoista huomiota. Teatterityön professorin Pauliina Hulkon mukaan kysymys on sekä ammattitaidon kehittämisestä että hyvinvoinnista. Opiskelijan on tärkeä oppia tunnistamaan omat haasteet, mahdollisuudet, muutokset ja kasvu.

– Opiskelijat ovat nykyään reflektoivampia ja keskustelevampia kuin aiemmin. Tämä näkyy tavassa puhua, toimia ja opiskella. Näyttelijä työstää kaiken oman kokonaisuutensa kautta, ruumiillisesti. Se on se 'minä', jonka kanssa on hyvä tulla tutuksi koulutuksen aikana, Hulkko kertoo.

Havukainen on huomannut opintojensa aikana, että työtä ja omaa persoonaa on välillä hankala erottaa toisistaan. Näyttelijä tekee työtä omalla ruumiilla, jolloin työ on myös väistämättä henkilökohtaista.

Viisikymppisenä täytyy pysyä ajan tasalla ja mieluiten vielä muutaman kilometrin edellä muita. Se onnistuu valitsemalla oikeat oppilaat ja opettajat pitämään yllä kehitystä. Hulkon mukaan yksi näyttelijän tärkeimmistä ominaisuuksista on ruumiillinen vaikuttamiskyky.

Teatterityön opettajan tärkein ominaisuus on taas Hulkon mukaan yleisesti ottaen kyky nähdä jokainen yksittäinen opiskelija. Havukainen sanoo, että opettajasta huomaa, milloin ammatti on hänelle intohimo.

– Opettajan pitää saada opiskelijat syttymään, Havukainen kiteyttää. 

||

Fakta

Tampereen yliopiston teatterityön tutkinto-ohjelma

  • Nätyn toiminta käynnistyi tammikuussa 1967.
  • Teatterityön tutkinto-ohjelma on viisivuotinen.
  • Nätyllä on ainoastaan näyttelijän ammattiin valmistavaa koulutusta.
  • Uusien opiskelijoiden sisäänotto on joka toinen tai kolmas vuosi.
  • 50-vuotisjuhlaa vietetään su 12.2. 2017.

Jutun kuvat

Katariina Havukainen (neljäs vasemmalta) seuraa opiskelijakavereidensa kanssa dialogiharjoitusta.