Opetus

Kuva: Jenna Lehtonen

Utain on Tampereen yliopiston toimittajakoulutuksen viikkolehti. Utain ilmestyy kerran viikossa lukuvuoden aikana sekä painettuna lehtenä että verkkolehtenä.

Lehteä julkaisee Tampereen yliopiston Viestintätieteiden tiedekunta (COMS). Utain on ilmestynyt painettuna vuodesta 2002 ja verkkoversiona vuodesta 2003. Lehden konsepti ja ohjeistus uusittiin kokonaan vuonna 2011.

Nimi Utain yhdistyy Tampereen yliopistoon (uta.fi). Nimen pohjana on muinaissuomalainen verbi 'utaista', joka tarkoittaa utelemista ja kyselemistä. Utain on siten tiedonhankinnan ja -tuotannon väline.

Lehti on ensisijaisesti journalistiikan opiskelijoiden oppimisympäristö. Työskentely harjoitustoimituksessa tarjoaa mahdollisuuden soveltaa journalismista ja yhteiskunnasta omaksuttuja tietoja ja taitoja ammatillisessa ympäristössä alan asiantuntijoiden johdolla.

Työskentely valmistaa opiskelijoita journalistisen työprosessin hallintaan ja yhteisölliseen vuorovaikutukseen toimitusorganisaatiossa. Tavoitteena on, että opiskelijalla on lehtityön jakson käytyään valmiuksia työskentelyyn journalistisissa tehtävissä toimitusorganisaatiossa.

Toimittajina työskentelee tiedotusoppia toista vuottaan pääaineenaan opiskelevia ja journalismin maisteriohjelmassa ensimmäistä vuottaan opiskelevia tiedotusopin opiskelijoita sekä kolmannen vuoden kuvajournalisteja. Visuaalisesta sisällöstä vastaavat kuvajournalistikoulutuksen ensimmäisen vuoden opiskelijat. Painetun lehden taittajina ovat journalistiikan syventävien opintojen taittokurssilaiset. Toimitussihteereinä työskentelevät syventävien opintojen opiskelijat, jotka osallistuvat maisterikurssille Toimitustyön johtaminen tai Visuaalisen työn johtaminen.

Utain on yksi Julkisen sanan neuvoston (JSN) perussopimuksen allekirjoittajista ja sitoutuu siten toiminnassaan hyvän journalistisen tavan periaatteisiin.

Arviot lehdistä

Jokaisen Utaimen numeron arvioi toimituksen ulkopuolinen toimittaja. Lue palautteet arviointiblogista!

Opetuksen periaatteet

1. Toimitustyöskentely Utaimen toimituksessa valmentaa opiskelijaa ammattimaiseen työskentelyyn osana toimitusyhteisöä. Sitoudumme ammatillisen yhteisön arvoihin ja periaatteisiin.
2. Pyrimme yksilöllisen ammatillisen oppimisen ja kehityksen tukemiseen yhteisöllisiä rakenteita hyödyntäen.
3. Ymmärrämme, että oppimisprosessi ja lopputulos ovat kaksi eri asiaa. Emme kuitenkaan poista tai muokkaa lehden jo julkaistuja numeroita (ks. JSN:n päätös 4069/SL09).

Tutustu opetukseen

Lue artikkeli Utaamalla opitaan Utaimesta 20/2003.

Tampereen yliopiston Viestintätieteiden tiedekunnassa (COMS) toimii maamme vanhin toimittajakoulutus.

Tutustu myös toimittajakoulutuksen muihin medioihin: kuvajournalistien aikakauslehti Katseeseen sekä Radio Moreenin ja Yliopistotelevision ohjelmatarjontaan.