Lisää kieliä kaivataan Tampereen nettisivuille – kaksikielisyys ei riitä

21.02.2017 - 18:49

Tampereen kaupungista on yllättävän hankala saada tietoa muilla kielillä kuin englanniksi ja suomeksi. Tampereen virallisilla nettisivuilla on tärkeää tietoa kaupungin ylläpitämistä palveluista, kuten päivähoidosta ja terveydenhuollosta. Sivuilla kielivalikkoa voi vaihtaa ainoastaan suomesta englanniksi.

Tampereen julkaiseman tilaston mukaan vuonna 2014 kaupungissa asui yhteensä 14 622 vieraskielistä henkilöä, mikä on 6,6 prosenttia väestöstä. Määrä on yli kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Vieraskielisiksi määritellään henkilöt, jotka puhuvat äidinkielenään jotakin muuta kuin suomen, ruotsin tai saamen kieltä. Tilaston mukaan puhutuimmat vieraat kielet olivat venäjä, arabia, persia, eesti ja englanti.

Kaupungin nettisivuilta selviää, että Tampere tarjoaa maahanmuuttajille suunnattuja tulkkipalveluja englannin ja suomen lisäksi yhteensä 15 eri kielellä. Kasvokkaista tulkkipalvelua on saatavilla viikottain aina pari tuntia kerrallaan. Englanninkielisiltä sivuilta selviää myös, että kaupunki on mukana infopankki.fi -sivustolla. Sivusto kokoaa yhteen tärkeää tietoa Suomen kaupungeista usealla eri kielellä. Palvelun kautta on mahdollista saada hieman enemmän tietoa Tampereesta myös venäjän ja eestin kielellä.

Tämähän vaikuttaa jo hyvältä. Ainoa ongelma on se, että jos et hallitse englantia, sinun on vaikea saada näistä asioista tietoa netin kautta. Tiedot kasvokkaisesta tulkkipalvelusta ja infopankki-sivustosta ovat kaupungin internetsivuilla ainoastaan englanniksi.

Kaupungin tarjoamista palveluista on siis tällä hetkellä vaikeaa saada tietoa vierailla kielillä. Tulkkipalveluiden saavutettavuus parantuisi huomattavasti, jos sitä mainostettaisiin näillä 15 eri kielellä myös kaupungin nettisivuilla.

Lyhyen tietopaketin koostaminen usealla eri kielellä auttaisi maahanmuuttajia saamaan käytännön tietoa kaupungin palveluista. Omalla kielellä saadulla tiedolla on myös symbolista merkitystä. Äidinkielellä annettu palvelu saa tuntemaan olon tervetulleeksi ja arvostetuksi. Tampereen kaupunki tuskin haluaa sulkea maahanmuuttajia ulos heti etusivullaan.

Merja Häikiö

||

Lisää kommentti

Lähetä
CAPTCHA
Tämä kysymys esitetään, jotta lomakkeen automatisoitu käyttö voitaisiin estää.
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.