Koulut haluavat pitää numeroista kiinni − "Ne helpottavat vertailua ja ovat vanhemmille tärkeitä"

Opettaja Marianne Ilolan mukaan arvioinnin pitää olla kannustavaa, mutta realistista.
15.02.2017 - 17:42 Elina Ukkonen, kuvat: Petri Huhtinen

Numeroarvosanoja käytetään yhä alakoulussa, vaikka opetussuunnitelma antaa mahdollisuuden sanalliseen arviointiin. Lapsi motivoituu sanallisesta palautteesta, jota pitäisi antaa kannustavasti ja päivittäin.

Utaimen selvityksen mukaan lähes kaikki kunnat Pirkanmaalla antavat numeroarvosanat lukuvuositodistukseen viimeistään neljännellä tai viidennellä luokalla.

Kunnat saavat itse valita, halutaanko 1.−7. luokilla arvioida oppimista sanallisesti vai numeroin.

Etelä-Hervannan koulun opettajan Marianne Ilolan mukaan sanallinen arviointi on lisääntynyt, mutta numeroarvosanat pysyvät osana arviointia. Numerot helpottavat vertailua ja ovat vanhemmille tärkeitä.

− Lapsille numerot eivät välttämättä kerro niin paljon, mutta vanhemmat peilaavat numeroita omiin koulukokemuksiinsa, Ilola sanoo.

Kahden lapsen äiti Ulla Honkanen pitää numeroita selkeämpänä tapana arvioida oppimista kuin sanalliset arviot.

− Kunnianhimoiselle lapselle hyvät numerot ovat kiitosta hyvästä työstä ja kannustavat tekemään enemmän töitä, Honkanen sanoo.

Kun arviointi tapahtuu vuorovaikutuksessa, myös oppilas itse tietää, mitä pitää vielä parantaa.

Sanat ovat lapselle selkeitä

Vaihtoehtona lukuvuositodistuksen numeroille on sanallinen arviointi, joka tapahtuu esimerkiksi asteikolla erittäin hyvästä tyydyttävään.

Sanallista arviointia on lisätty alakoulussa, sillä se voi tuntua lapsen näkökulmasta helpommalta ymmärtää kuin numerot. Tiettyjä aineita, kuten taideaineita, on helppo kuvailla sanallisesti.

Marianne Ilolan mukaan viidennellä luokalla on hyvä siirtyä numeroihin todistuksessa, sillä sanallisen arvioinnin asteikko on väljempi kuin numeroarvioinnin. Sanallisessa asteikossa on vain neljä tasoa, mikä kaventaa mahdollisuuksia arvioida.

− Jos siirtymä numeroihin tapahtuu vasta kahdeksannella luokalla, voi oma taso tulla yllätyksenä, Ilola sanoo.

− Tärkeää on, että keskitytään oppilaan omaan etenemiseen, eikä verrata oppilasta toisiin, Marianne Ilola sanoo.

Lapsi oppii matkan varrella

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden lehtorin Anne Jyrkiäisen mukaan numeroilla saadaan ymmärrystä siitä, miten koulu hoitaa tehtävänsä.

Lapsen motivaation kannalta tärkeintä ei välttämättä ole se, mitä lukuvuositodistuksessa lukee. Jyrkiäinen kertoo, että oleellista arvioinnissa on päivittäinen kannustava suhtautuminen lapsen ohjaamiseen ja oppimiseen.

− On arviointi sitten sanallista tai numeerista, se ei saisi olla lasta arvottavaa. Tärkeää on hyvän palautteen kertominen koko ajan matkan varrella. Sillä voi lisätä motivaatiota.

Jyrkiäisen mukaan vuoden aikana annettava palaute auttaa lasta ymmärtämään, millä keinoilla hän voi päästä omaan parhaimpaan suoritukseensa. Näin lapsi voi oppia lisää, eikä lukuvuoden jälkeen vain todeta, että ei ole opittu tarpeeksi.

Lukuvuoden päättöarviointi ei saisi tulla yllätyksenä lapselle tai vanhemmalle. Arviointikeskustelujen ja sähköisten reissuvihkojen avulla pidetään yhteyttä kodin ja koulun välillä.

Ulla Honkaselle lasten arviointikeskustelut ovat tärkeä osa koulun antamaa palautetta.

− Meidän perheessä molemmat vanhemmat haluavat osallistua vanhempainvartteihin. Keskusteluun ei oteta sisaruksia mukaan, vaan hetkeen todella keskitytään.
 

Aiheuttavatko numeroarvosanat vertailua lasten välillä? Lue mielipide täältä.

||

Lisää kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.
CAPTCHA
Tämä kysymys esitetään, jotta lomakkeen automatisoitu käyttö voitaisiin estää.
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.

Fakta

Pirkanmaan arviointitavat

• Pirkanmaalla kaikki kunnat antavat numerolliset lukuvuositodistukset jo alakoulussa.
• Yli puolet kunnista antaa numeroarvosanoja todistukseen viidennestä luokasta eteenpäin.
• Kolmasosa antaa numeroarvosanat neljännellä luokalla.
• Akaa ja Juupajoki antavat numerot jo kolmannella luokalla, Hämeenkyrö vasta kuudennella.
 

Jutun kuvat

Opettaja Marianne Ilolan mukaan arvioinnin pitää olla kannustavaa, mutta realistista.
− Tärkeää on, että keskitytään oppilaan omaan etenemiseen, eikä verrata oppilasta toisiin, Marianne Ilola sanoo.