Nuorten ja köyhien kaupunkia hallitsevat vanhat ja rikkaat

Tampereen kunnanvaltuutettujen ikä, koulutusaste ja vuositulot.
24.02.2017 - 13:07 Milja Keinänen, Anni Keski-Heikkilä ja Anniina Korpela, infografiikka: Tiina Hautamäki

Tamperelaisten keskimääräinen ikä on muuta Suomea alhaisempi. Silti kaupungin asioista päättävät yli viisikymppiset.

Kaupunginvaltuutetut ovat iäkkäämpiä ja tienaavat enemmän kuin kaupungin asukkaat keskimäärin. Tämä selviää kyselystä, jonka Utain lähetti tamperelaisille valtuutetuille.

Kyselyyn vastanneista valtuutetuista yli 56-vuotiaita on jopa yli puolet. Vuonna 2015 tamperelaisten keski-ikä oli noin 41 vuotta, joten ero on suuri. Tamperelaisten keski-ikä on selvästi maan keskiarvoa pienempi. Alle 25-vuotiaita ei ole kyselyyn vastanneissa valtuutetuissa yhtäkään, vaikka Tampereella asuu paljon nuoria opiskelijoita.

Vaalitutkijan, Tampereen yliopiston dosentin Sami Borgin mukaan valtuuston korkea ikä saa alkunsa jo ehdokasasettelusta, jossa keski-ikäisillä on nuoria vahvempi asema. Vanhempia ehdokkaita on enemmän ja he kampanjoivat eniten. Lisäksi heidän kampanjabudjettinsa ovat keskimäärin suurempia kuin nuorilla.

– Nuorten voi olla vaikeampaa näyttäytyä hyvin uskottavana ja vakavasti otettavana ehdokkaana, jos heillä ei ole edes jonkin verran rahaa tehdä kampanjaa, Borg sanoo.

Vanhemmat ehdokkaat voivat olla jo hyväpalkkaisessa työssä, toisin kuin useat nuoret. Borgin mukaan kaikki riippuu kuitenkin verkostoista, ja poikkeuksiakin on.

Valtuutettu tienaa todennäköisesti enemmän kuin keskimääräinen äänestäjä. Kyselyyn vastanneista kaupunginvaltuutetuista yli puolet tienaa vuodessa yli 40 000, kun taas asukkaista niin paljon tienaa vain viidennes.

Tulotaso on usein yhteydessä koulutustasoon. Kyselyyn vastanneista 43 prosentilla on ylemmän korkea-asteen tai lisensiaatin tai tohtorin tutkinto. Jonkinlainen korkea-asteen tutkinto on peräti 84 prosentilla vastaajista. Vuonna 2015 Tampereella 15 vuotta täyttäneistä vain 35 prosentilla oli korkea-asteen tutkinto.

Valtuutetut levittäytyvät ympäri kaupunkia

Kyselystä selviää, että lähes kaikki vastanneet vihreiden ja vasemmistoliiton ehdokkaat asuvat Pispalan ja Kalevan väliin jäävällä alueella. Muiden puolueiden ehdokkaista lähes kaikki vastanneet asuvat kaupungin reunoilla. Sami Borg ei ylläty siitä, että suurten yliopistokaupunkien puolue vihreät on keskittynyt keskusta-alueelle.

– Vihreät on kannatukseltaan ylivoimaisesti city-puolue, Borg sanoo.

Borgin mukaan asuinpaikka vaikuttaa ehdokkaan valintaan. Kuntavaaleissa moni haluaa äänestää tuttua tai tutun tuttua. Omalle asuinalueelle tärkeiden asioiden ajatellaan olevan tärkeitä myös ehdokkaalle.

– Tampereella selvin esimerkki on, että teiskolaiset äänestävät teiskolaisia.

Tämä tiedetään myös puolueissa. Ehdokasasettelussa puolueet pyrkivät saamaan ehdokkaita kaupungin eri alueilta. Utaimen tuloksista näkyy, että kyselyyn vastanneet valtuutetut asuivat tasaisesti ympäri kaupunkia, ja vain harva asui täysin samassa kaupunginosassa.

Onko valtuusto kohta 100-vuotias?

Kuntavaaleissa vuosina 2008 ja 2012 iäkkäimpien, yli 50-vuotiaiden ehdokkaiden osuus kaikista ehdokkaista on kasvanut merkittävästi. Sami Borg ei halua ennustaa, vanheneeko valtuusto entisestään tulevaisuudessa. Hän kuitenkin myöntää, että uusia ja nuoria ehdokkaita on vaikea saada. Yli 50-vuotialla on useammin valmiina puoluetaustaa, jolloin kynnys asettua ehdolle on matalampi.

– Monilla nuorilla ja keski-ikäisillä puolestaan ei ole koko elämänsä aikana ollut mitään kosketusta puoluetoimintaan, Borg sanoo.

Borgin mukaan valtuuston ikääntymisestä ei kannata olla erityisen huolissaan Tampereen kaltaisissa kaupunkikeskuksissa. Kaupungeissa monet puolueet, kuten vihreät, vetävät puoleensa myös nuoria. Borg toppuuttelee kuitenkin ajatusta siitä, että nuoret äänestäisivät vain keski-ikäisiä ja vanhoja.

Itse asiassa selvin ikäryhmä, joka ei äänestä oman ikäisiään, ovat kaikkein vanhimmat äänestäjät. Ikäihmiset äänestävät selvästi nuorempia ehdokkaita.

– He ajattelevat, että politiikka on jo nuorempien asia, Borg sanoo.

Ehdokkaat ja valitut alkavat olla iäkkäämpiä kaikissa poliittisissa elimissä. Muun muassa viime eduskuntavaaleissa valittiin huomattavan paljon iäkkäitä kansanedustajia. Politiikassa 50- ja 60-vuotiailla on huomattava yliedustus verrattuna heidän osuuteensa väestössä ja heidän osuuteensa äänioikeutetuista.

Sami Borg muistuttaa, että tämä sinällään ei ole ongelma.

– Utaimessa voidaan olettaa automaattisesti, että on ongelma, että meillä on seitsemänkymppisiä päättäjiä. Tosiasiassa heillä on ihan samanlainen oikeus päättää omista ja toisten asioista kuin nuorillakin on.

||

Lisää kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.
CAPTCHA
Tämä kysymys esitetään, jotta lomakkeen automatisoitu käyttö voitaisiin estää.
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.