Siirtymätyöläinen kurottaa työelämään – "Osatyökykyisellä voi olla paljon annettavaa työelämään"

Anneli Tiililä kertoo, että siirtymätyöntekijöitä on esimerkiksi siivoustyössä ja kaupan alalla.
08.02.2017 - 19:45 Emilia Naski, kuvat: Emilia Anundi

Osatyökykyisten tilannetta pitää parantaa työelämässä. Työnantajat tarvitsevat tietoa osatyökykyisen työllistämisestä. Kannustinloukkuja pitää purkaa. Siirtymätyö on mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu tuetun työllistämisen muoto, jossa mielenterveyskuntoutuja saa tietoa työkyvystään.

Jaakko, 39, on ollut vuoden verran mukana Näsinkulman Klubitalon toiminnassa. Jaakon mielestä Klubitalolla on kannustava ilmapiiri, ja hän on saanut sieltä hyviä ystäviä. Tällä hetkellä Jaakko on siirtymätyöjaksolla Lidlissä, jossa töitä on 15 tuntia viikossa. Jaakko tekee siivous-, hyllytys- ja kassatöitä.

– Olen ollut ennenkin asiakaspalvelutehtävissä. Tykkään tehdä työtä. Rytmi on aika tärkeä asia, mitä työstä saa. Tulee positiivinen olo, kun pärjää hommissa, kertoo Jaakko.

Näsinkulman Klubitalo on mielenterveyskuntoutujien ja henkilökunnan yhteisö. Siirtymätyö on klubitalomallin toimintaa, joka tukee kuntoutujan elämänhallintaa. Työhön ei tarvitse koulutusta, ja sen avulla saa tietoa työkyvystään. Siirtymätyöstä saa työehtosopimuksen mukaisen palkan. Yleensä työssä ollaan 5 kuukautta.

Työnantajia osatyökykyisille

Tällä hetkellä Näsinkulman Klubitalolla on 4 siirtymätyöpaikkaa. Suomen Klubitalot ry:n puheenjohtaja Markku Törnblom arvioi, että Suomessa olisi noin 30–35 siirtymätyöpaikkaa. Näsinkulman Klubitalon vastaava työvalmentaja Anneli Tiililä kertoo, että on työlästä löytää työnantajia, jotka voivat palkata osa-aikaisia ja määräaikaisia työntekijöitä. Tiililän mielestä siirtymätyöpaikkoja pitäisi olla enemmän.

– Kun etsitään uusia siirtymätyönantajia, välillä törmää siihen, että ihmiset ovat jopa tylyjäkin, Tiililä sanoo.

Kaupan alalle ja siistimistyöhön on työllistytty siirtymätyöjakson jälkeen. Työllistyminen ei ole kuitenkaan mutkatonta.

– Siirtymätyötä ajatellaan niin, että se on jakso. Sen jälkeen voi tulla toinen työntekijä, jotta mahdollisimman moni saisi kokemuksen työstä, sanoo Tiililä.

Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään osa työkyvystään ja myös halu tämän kyvyn käyttämiseen. Kehittämiskoordinaattori Anne Korhonen Vates-säätiöstä kertoo, mitä vaikeuksia liittyy osatyökykyisten työllistymiseen.

– Osa liittyy ennakkoluuloihin ja asenteisiin, kun ei ehkä tiedetä, miten osatyökykyisen voisi työllistää ja mitä tukimenetelmiä on tarjolla, kertoo Korhonen.

Osatyökykyisellä on paljon annettavaa työelämässä

Anne Korhonen uskoo, että siirtymätyökumppanien kautta viesti osatyökykyisten osaamisesta leviää työelämään. Suomalaista työelämää pitäisi kehittää siten, että myös erilaiset työn muodot ovat hyväksyttäviä ja arvostettuja.

– Joustavammat tulorajat työskentelyyn osa-aikaisesti, eläkkeen ja työtulon yhdistäminen helpommaksi. Työnteon tulisi olla aina kannattavaa, Korhonen ehdottaa ratkaisuiksi osatyökykyisten tilanteen parantamiseen työelämässä.

Korhonen kertoo, että yhteiskunnan tulisi myös panostaa osatyökykyisten työllistymisen tukeen, työhönvalmentajien palkkaamiseen ja palkkatukeen sekä näiden monipuoliseen yhdistämiseen. Erilaiset ihmiset työyhteisössä rikastuttavat työyhteisöjä ja niiden toimintaa. Tiililä sanoo, että työnantajat ovat kertoneet, että siirtymätyöntekijöillä on ollut työyhteisöön positiivinen vaikutus. Työryhmää avartaa, kun osaksi tulee joku, jolla on ollut vaikeuksia, mutta siitä huolimatta pärjää.

– Osatyökykyisellä voi olla paljon annettavaa työelämään. Se on asia, joka tulisi muistaa, sanoo Tiililä.

Kannattaako osatyökykyinen palkata? Lue mielipide täältä.

||

Fakta

Tampere ensimmäisenä

  • Klubitalojen jäseniä on Suomessa runsaat 6000. Ihminen voi hakeutua Klubitalon jäseneksi, jos hänellä on tai on ollut mielenterveysongelmia.
  • Näsinkulman Klubitalo on Suomen ensimmäinen Klubitalo. Se perustettiin vuonna 1995.
  • 25 Klubitaloa kuuluu Suomen Klubitalot ry:hyn.
  • Kansainvälinen klubitaloliike muotoutui Yhdysvalloissa 1940-luvulla.

Lähteet: suomenklubitalot.fi, www.sopimusvuori.fi/nasinkulman-klubitalo

Jutun kuvat

Anneli Tiililä kertoo, että siirtymätyöntekijöitä on esimerkiksi siivoustyössä ja kaupan alalla.