Tarjolla tuhat kurssia, hakijoita hyppysellinen – Miksi ristiinopiskelu ei kiinnosta?

Yhä useampi teekkari suorittaa osan opinnoistaan Tampereen yliopistolla.
21.02.2017 - 15:56 teksti: Emma Auvinen ja Anni Härkönen, kuvat: Tiina Hautamäki

Tampereen kolmessa korkeakoulussa on ollut mahdollista opiskella ristiin viime syksystä lähtien. Opiskelijoiden kiinnostus mahdollisuutta kohtaan on ollut vähäistä. Teekkari Viivi Siukon suunnitelmat menivät uusiksi, kun osa hänen sivuaineensa kursseista siirrettiin Hervannasta yliopistolle.

Viivi Siukon mukaan bussilla matkustaminen kampusten välillä oli ajoittain hankalaa. Aiemmalta luennolta piti lähteä ajoissa keskustaan, ja silti hän myöhästyi seuraavalta.
 
 
Viime keväänä tietojohtamisen opiskelija Viivi Siuko hämmästyi. Tuttu opintoneuvoja kertoi, että hänen valitsemansa sivuainekokonaisuuden kursseja lopetettaisiin. Tampereen teknillisen yliopiston säästökuuri vaikuttaisi myös Siukon arkeen.
 
Myöhemmin ilmoitettiin, että datateknologioiden sivuaineeseen kuulunut 7 opintopisteen kurssi korvattaisiin Tampereen yliopistossa järjestetyillä kahdella 5 opintopisteen kurssilla. Ensimmäinen niistä oli tiedon organisointi ja informaatioarkkitehtuuri.
 
– Kesällä täällä karsittiin hypermedian laitoksen kursseja, joita kuului myös datateknologian sivuaineeseen. Minua kiinnosti sivuainevaihtoehdoista vain datateknologioiden sivuaine. Kun siitä karsittiin juuri mielenkiintoisimmat ja omiin opintoihin sopivimmat kurssit, niin se tuotti ongelmia opintojen suunnitteluun, Siuko kertoo.
 
Siuko ei ole ainoa TTY:n opiskelija, joka ristiinopiskelee olosuhteiden pakosta. Syksyllä yliopistolla järjestetyn tiedon organisoinnin ja informaatioarkkitehtuurin kurssin kävi hänen lisäkseen muutama muukin tietojohtamisen opiskelija.

 


 

*Luvut, joiden pohjalta juttu on tehty, eivät kerro koko totuutta. Tässä jutussa käytetyt luvut pohjautuvat ristiinopiskeluoikeuden hankkineisiin opiskelijoihin. Opintojaksoille toisessa vaiheessa ilmoittautuneiden määrä ja jaksojen loppuun suorittaneiden määrä on todellisuudessa pienempi. Nämä luvut ovat saatavissa vasta lukuvuoden lopussa. Tiedot kirjattu 20.1.2017.
 
 
Ristiinopiskelijoiden määrät ovat vähäisiä. 
 
Tampereen yliopiston opiskelijat käyttävät palvelua vähiten. Vain 1,3 prosenttia läsnäolevista haki opinto-oikeutta* palvelun kautta. Tampereen ammattikorkeakoulun (Tamk) opiskelijoista 1,9 prosenttia hakeutui opiskelemaan toiseen korkeakouluun. Teknillisen yliopiston hakijaprosentti oli suurin, 4,4 prosenttia.
 
Siuko arvelee, että TTY:n opiskelijat ovat ristiinopiskelupalvelun innokkaimpia käyttäjiä kahdesta syystä. 
 
– Mahdollisuudesta on tiedotettu hyvin sekä sähköpostitse että kurssi-ilmoittautumisjärjestelmässä. Meillä on samaan aikaan karsittu omia kursseja, mikä ehkä selittää sitä, että opiskelijamme hakeutuvat opiskelemaan muille kampuksille.
 
TTY:ltä vahvistetaan, että lukuvuonna 2016–2017 TTY:llä on tarjolla 251 kurssia vähemmän kuin edellisvuonna.
 
Puolet kursseista jäi hakijoitta
 
Viime syksynä ristiinopiskeltavaksi avattiin 989 kurssia. Puolet niistä jäi ilman hakijoita.
 
Tampereen yliopisto tarjosi eniten kursseja. Ne olivat myös suosituimpia.
 
Tampereen yliopiston tietojärjestelmäpäällikkö Sami Hautakangas selittää tarjontaa sillä, että vapaan sivuaineoikeuden kursseja on ollut jo aiemmin valittavissa laajasti yliopiston sisällä. Nämä kurssit oli helppo avata myös muiden korkeakoulujen opiskelijoille.
 
– Järjestelmään ei tarjottu sellaisia kursseja, joiden tiedettiin täyttyvän omistakin opiskelijoista, Hautakangas kertoo.

 

Valinnanvara on lisääntynyt
 
Määrällisiä tavoitteita ristiinopiskelun ensimmäiselle lukuvuodelle ei ristiinopiskelua valmistelleen työryhmän mukaan asetettu.
 
Tampereen yliopiston opetuksen kehittämispäällikön Liisa Ahlavan mukaan tavoitteiden asettaminen ei olisi ollut järkevää.
 
Joidenkin kurssien ryhmäkoot ovat rajallisia, kun taas osalle edellytetään tiettyjä edeltäviä opintoja.
 
Eri alojen opiskelijoiden valinnanvapaudessa on myös eroja. Esimerkiksi lääketieteilijöiden mahdollisuudet valita opintoja huolettomasti ovat rajallisemmat kuin humanististen ja yhteiskunnallisten alojen opiskelijoiden.
 
Edellä mainituista syistä osallistujamääriä on vaikea ennakoida.
 
Ahlavan mielestä kokeilussa on onnistuttu.
 
– Voisi sanoa, että opiskelijat ovat löytäneet ristiinopiskelupalvelun ja -tarjonnan mukavasti. Sikäli tavoite on täyttynyt. Opiskelijoiden opiskelumahdollisuudet ovat lisääntyneet ja joustavoituneet entisestään, Ahlava toteaa. 
 
Viivi Siuko myöntää, että palvelusta on liikkunut liiaksi ennakkoluuloja. Hän kiittelee sitä, että opiskelijoille mainostettu valinnanvapaus ei ole jäänyt vain puheeksi.
 
Kurssien sisällöt eivät aina vastaa odotuksia
 
Siuko ymmärtää, että korkeakoulujen säästöpaineet pakottavat korkeakoulut yhdistämään ja korvaamaan kursseja. Hän toivoo, että jatkossa opintojen suunnittelijat selvittävät, että eri korkeakoulujen kurssit vastaavat toisiaan.
 
Siuko suoritti syksyllä tiedon organisoinnin ja informaatioarkkitehtuurin kurssin Tampereen yliopistossa.
 
– Opintoni sisältävät lähinnä taloutta ja tekniikkaa, joita tuolla kurssilla ei sivuttu juuri ollenkaan. Siksi se ei tuntunut sopivan sivuaineeseeni. Esimerkiksi yhdellä luennolla käsiteltiin sitä, miten asiakirjoja organisoidaan, mikä ei ole minulle millään tavalla oleellista. 
 
Parhaillaan Siuko käy Tampereen yliopiston informaatioarkkitehtuurin verkkokurssia. Siitä hänellä on tähän mennessä vain hyvää sanottavaa.
 
Liisa Ahlavan mukaan ristiinopiskelun käytännöt elävät vielä. Ensimmäinen vuosi on ollut kokeiluaikaa.
 
– Pian on aika arvioida palvelun toimivuutta palautteiden ja tilastojen perusteella. Sitten voimme päättää, miten ristiinopiskelua kehitetään, jotta se toimii opiskelijoiden ja opettajien kannalta parhaalla mahdollisesta tavalla, Ahlava sanoo.
 
 
Teekkareiden kieltenopiskelumahdollisuuksia supistettiin viime syksynä radikaalisti. Lue kommentti täältä.
||

Lisää kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.
CAPTCHA
Tämä kysymys esitetään, jotta lomakkeen automatisoitu käyttö voitaisiin estää.
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.